1222

ΧΟΙΡΙΝΑ


 • Σπάλα χοιρ. νωπή
 • Μπούτια χοιρ. νωπά
 • Πανσέτα χοιρ. νωπή
 • Λαιμός χοιρινός νωπός
 • Μπριζόλα χοιρ. νωπή
 • Κιμάς Χοιρ. νωπός
 • Κότσια Χοιρινά νωπά
 • Ειδικά τεμάχια χοίρινου
 • Σουβλάκια χοιρ. νωπά

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ


 • Κοτόπουλα νωπά
 • Κοτόπουλο Α/Ο
 • Φιλέτο κοτόπουλο
 • Καρίνες κοτόπουλου
 • Φτερούγες κοτόπουλου
 • Κοτόπουλο μπούτι

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ


 • Κιμάς μόσχου νωπός
 • Σπάλα μόσχου νωπή
 • Μπριζόλα μόσχου (κόντρα)
 • Μπριζόλα μόσχου γάλακτος
 • Ελιά μόσχου νωπή Α/Ο
 • Τράχηλος μόσχου νωπό
 • Στήθος μόσχου νωπό
 • Κιλότο μόσχου νωπό
 • Λαπα μόσχου νωπή
 • Ποντίκι μόσχου